Lincoln II+ tryb Export

Ważna informacja - aby nie było niedomówień

Absolutnie nie zalecamy i nie zachęcamy do odblokowania radiotelefonu President Lincoln II+. 

Rozblokowanie radiostacji skutkuje utratą gwarancji.

Rozblokowany radiotelefon nie spełnia założeń deklaracji zgodności dla tego modeli.

Poniższy materiał ma charakter jedynie informacyjny.

1. Wlutuj rezystor o wartości 1K w miejsce pokazane na schemacie.

2. Włącz radio.

3. Przytrzymaj dłużej przycisk MENU.

4. Naciskaj przycisk MENU aż pojawi się na wyświetlaczu:

5. Pokrętłem kanałów wybierz wartość "1".

6. Naciśnij pokrętło, by potwierdzić wartość "1".

7. Pokrętłem kanałów wybierz wartość "2".

8. Naciśnij pokrętło kanałów, by potwierdzić wartość "2".

9. Wybierz pokrętłem kanałów wartość "3".

10. Naciśnij pokrętło kanałów, by potwierdzić wartość "3".

11. Wybierz pokrętłem kanałów wartość "4".

12. Naciśnij pokrętło kanałów, by potwierdzić wartość "4".

13. Wybierz pokrętłem kanałów wartość "5".

14. Naciśij pokrętło kanałów, by potwierdzić wartość "5".

Po tej operacji radiotelefon przechodzi w tzw. tryb EXPORT - szerszy zakres pracy.

Zakresy po rozblokowaniu

Struktura zakresów 40-kanałowych po rozblokowaniu

Konektor5000 w social media

aaa