Colors: Purple Color

Radiokomunikacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Wszyscy doskonale wiemy jak niebezpieczną i odpowiedzialną służbę pełnią codziennie druhowie-ochotnicy.

Dbałość o stan techniczny sprzętu łączności (anten, fiderów, radiotelefonów) to nie tylko obowiązek. Niezawodna łączność autentycznie ratuje ludzkie życie i mienie. Strażacy PSP i druhowie OSP wiedzą o tym najlepiej.

Konektor5000 w social media

aaa