(nie ma tej informacji w oryginalnej instrukcji producenta...)

Zmiana trybu pamięci i VFO (częstotliwości) w TYT MD-2017


Aby przejść z trybu pamięci do trybu częstotliwości, należy ustawić tryb wyświetlania częstotliwości kanału pamięci MR Mode.

Wykonaj czynności, jak w punkcie powyżej niniejszej instrukcji (Tryb pracy).

Gdy radio przejdzie w tryb wyświetlania częstotliwości wybranego kanału, wciśnij i przytrzymaj przycisk [BACK], aż do usłyszenia sygnału potwierdzającego zmianę trybu pracy.

Na wyświetlaczu pokaże się aktualnie wybrana częstotliwość, a z prawej strony wyświetlacza wyświetli się symbol „V”.

Teraz możesz wprowadzić żądaną częstotliwość bezpośrednio z klawiatury numerycznej, np.: aby wprowadzić częstotliwość 145.500 MHz, wciskaj klawisze [1], [4], [5], [5], [0], [0], [0], [0].

Aby wrócić do trybu zaprogramowanych kanałów, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk [BACK], aż do usłyszenia sygnału potwierdzającego zmianę trybu pracy.

Na wyświetlaczu pokaże się częstotliwość wybranego kanału pamięci, a z prawej strony wyświetlacza numer kanału pamięci.

73!

Konektor

Konektor5000 w social media

aaa