Jopix Doris - jak aktywować tryb Export?

Ważna informacja - aby nie było niedomówień

Absolutnie nie zalecamy i nie zachęcamy do odblokowania radiotelefonu Jopix Doris. 

Rozblokowany radiotelefon nie spełnia założeń deklaracji zgodności dla tego modeli.

Poniższy materiał ma charakter jedynie informacyjny.

Zmiana trybu pracy:

  1. przed włączeniem wciśnij [VOL/PUSH]+[CH] a po wyświetleniu nazwy trybu zwolnij nacisk

  2. jako pierwszy wyświetli się tryb [CB1 MODE]

  3. obróć [VOL/PUSH], aby wybrać tryb pracy [HF MODE 24.715-30.105]

  4. wyłącz i ponownie włącz radio.

Zmiana pasma*:

  1. naciśnij dłużej [EMG], pierwsza litera w nazwie pasma będzie podświetlona na niebiesko

  2. przekręć [VOL/PUSH], aby wybrać inne pasmo [A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, UK, VFO]

  3. naciśnij [VOL/PUSH], aby potwierdzić wybór.

    *możliwa tylko w trybie [HF MODE 24.715-30.105]

Parametry pasm JOPIX Doris w trybie export:

A 45CH 25.615-26.055MHz AM/FM AM: 4W/8W FM: 4W/8W/15W
B 45CH 26.065-26.505MHz
C 45CH 26.515-26.955MHz
D 45CH 26.965-27.405MHz
E 45CH 27.415-27.855MHz
F 45CH 27.865-28.305MHz
G 45CH 28.315-28.755MHz
H 45CH 28.765-29.205MHz
I 45CH 29.215-29.655MHz
J 45CH 29.665-30.105MHz
K 45CH 25.165-25.605MHz
L 45CH 24.715-25.155MHz
N 21CH 24.890-24.990MHz

UK 40CH 27.60125-27.99125MHz FM
VFO 24.715-30.105MHz AM/FM

Konektor5000 w social media

aaa